In baza Programului de sustinere pentru activitatea de reproductie, incubatie sau crestere in sectorul avicol, cheltuielile eligibile necesare relizarii investitiilor sunt reprezentate prin: constructia statiilor de incubatie, a fermelor de crestere sau reproductie noi, achizitionarea sau achizitionarea prin leasing de echpamente si utilaje, respectiv echipamente pentru adaparea si furajarea pasarilor, microclimat, evacuarea, depozitarea si tratarea dejectiilor. In acelasi context, sunt incluse costurile aferente serviciilor, respectiv elaborarea de orice natura necesare investitiei s.a.

Procentul maxim al ajutorului de stat, aferent cheltuielilor eligibile este de 60% pentru fermierii tineri sau pentru fermierii instalati in cei cinci ani anteriori cererii de inregistrare a cererii de finantare, in cadrul Programului de sustinere a activitatii de reproductie, incubatie si de crestere in sectorul avicol si pentru investitii colective, puse in practica de crescatorii de pasari.

Cu incepere de la data intrarii in vigoare a normelor legale, beneficiarii vor inregistra cererea de inscriere in Programul de sustinere in activitatea de reproductie, incubatie si de crestere in sectorul avicol.

comercialeCererea va fi depusa la Directia pentru Agricultura Judeteana, pe a carei raza se afla sau se infiinteaza fermele, statiiile de incubatie sau capacitatile de reproductie. Solicitarea va fi insotita de imputernicire/procura notariala si o copie a actului de identitate al reprezentantului legal, copie dupa certificatul de inregistrare al Oficiului National al Registrului Comertului si o copie a actului constitutiv.

Solicitantul trebuie sa prezinte dovada cont active banca/trezorerie, iar pentru terenurile pe care se realizeaza investitia vor fi prezentate documente care sa ateste dreptul de proprietate, uz, uzufruct, servitute sau altele, facand dovada cu un act autentic notarial, certificat de mostenitor, act administrativ de restituire, hotarare judecatoreasca sau lege, documente carora se adauga planul cadastral.

Se impune anexarea, pentru exploatatiile aflate in conservare, documentul care sa confirme intrarea in conservare, ori factura de cumparare a activului, aceasta dovedind achizitionarea realizata cu trei luni inainte de intrarea in vigoare a prezentului act legislativ.