Un nou proiect de ordin doreste sa stabileasca noi norme sanitar-veterinare privind regulile generale de biosecuritate in exploatatiile non-profesionale de suine

981
Spania

Noua norma instituie trei niveluri de biosecuritate, in care exploatatiile non-profesionale trebuie sa se incadreze, in functie de marimea lor.

Autoritatea Nationala Sanitar-Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) a publicat pe website-ul sau proiectul de ordin prin care si-a exprimat intentia de a stabili noi regulile generale de biosecuritate pentru functionarea exploatatiilor de suine non-profesional.

Conform articolului 2 din noua norma, prin exploatatie non-profesionala se intelege orice exploatatie de animale inregistrata in Sistemul National de Identificare si Inregistrare a Animalelor (SNIIA) si detinuta de persoane fizice neinregistrate la Camera de Comert si Industrie a Romaniei, supusa controlului sanitar-veterinar, cu un efectiv de maximum 5 capete porcine la ingrasat, achizitionate de la exploatatii de suine incadrate in nivelul de biosecuritate II sau III, care nu fac obiectul niciunei activitati comerciale si a caror carne este destinata exclusiv consumului propriu, in vreme ce exploatatia non-profesionala care desfasoara activitati comerciale, este exploatatia de animale inregistrata in Sistemul National de Identificare si Inregistrare a Animalelor si detinuta de persoane fizice neinregistrate la Camera de Comert si Industrie a Romaniei, supusa inregistrarii sanitar-veterinare, cu un efectiv de maxim 20 de capete porcine la ingrasat care fac obiectul activitatilor comerciale, si anume vanzarea de porci vii si carne pe teritoriul Romaniei.

In vederea inregistrarii sanitar-veterinare a exploatatiilor non-profesionale care desfasoara activitati comerciale, conform noii norme, proprietarul acestora declara codul de exploatatie la directia sanitar-veterinara si pentru siguranta alimentelor judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti si depune un dosar care cuprinde urmatoarele documente:

a) cererea, in original, care include declaratia pe proprie raspundere;

b) atestatul de producator. In baza documentatiei depuse, directia sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor judeteana, respectiv a Municipiului Bucuresti, elibereaza certificatul de inregistrare conform modelului din anexa nr. 2, iar in termen de 30 de zile calendaristice se verifica veridicitatea declaratiei pe proprie raspundere. Noua norma instituie trei niveluri de biosecuritate.

Nivelul de biosecuritate I, cuprinde urmatoarele reguli generale de biosecuritate:

1. introducerea, in registrul de exploatatie prevazut de Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 40/2010 privind aprobarea Normei sanitare veterinare pentru implementarea procesului de identificare si inregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor si bovinelor, cu modificarile si completarile ulterioare, a datelor privind toate intrarile (inclusiv exploatatia sursa) si iesirile animalelor (inclusiv destinatia acestora);

2. detinerea porcinelor in spatii ingradite, fara posibilitatea de a veni in contact cu porcinele domestice din alte exploatatii sau cu porci mistreti;

3. interzicerea hranirii porcinelor cu deseuri de catering, asa cum sunt definite la punctul 22 din anexa I la Regulamentul (UE) nr. 142/2011 de punere in aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European si al Consiliului de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animala si produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman si de punere in aplicare a Directivei 97/78/CE a Consiliului, in ceea ce priveste anumite probe si produse care sunt scutite de la controalele sanitar-veterinare la frontiera, in conformitate cu directiva mentionata.

Nivelul de biosecuritate II, cuprinde urmatoarele reguli generale de biosecuritate:

1. introducerea, in registrul de exploatatie prevazut de Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 40/2010 privind aprobarea Normei sanitare veterinare pentru implementarea procesului de identificare si inregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor si bovinelor, cu modificarile si completarile ulterioare, a datelor privind toate intrarile (inclusiv exploatatia sursa) si iesirile animalelor (inclusiv destinatia acestora);

2. detinerea porcinelor in spatii ingradite, fara posibilitatea de a veni in contact cu porcinele domestice din alte exploatatii sau cu porci mistreti;

3. interzicerea accesului in exploatatie a persoanelor straine;

4. interzicerea hranirii porcinelor cu deseuri de catering, asa cum sunt definite la punctul 22 din anexa I la Regulamentul (UE) nr. 142/2011 de punere in aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European si al Consiliului de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animala si produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman si de punere in aplicare a Directivei 97/78/CE a Consiliului in ceea ce priveste anumite probe si produse care sunt scutite de la controalele sanitar-veterinare la frontiera in conformitate cu directiva mentionata;

5. utilizarea unui echipament sumar de protectie, si anume salopeta sau halat de lucru;

6. amenajarea de dezinfectoare pentru incaltaminte, atat la intrarea, cat si la iesirea din exploatatie;

7. asigurarea asistentei sanitar-veterinare de catre medicul veterinar de libera practica organizat in conditiile legii;

8. includerea exploatatiilor si animalelor in Programul actiunilor de supraveghere, prevenire, control si eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului, de identificare si inregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor si ecvideelor.

In cazul exploatatiilor de suine detinute de persoane juridice organizate in conditiile legii, nivelul de biosecuritate II cuprinde, in plus fata de cele prevazute la punctele 1-8 de mai sus, urmatoarele reguli generale de biosecuritate suplimentare:

1. asigurarea asistentei medical-veterinare prin contract incheiat cu un medic veterinar de libera practica imputernicit;

2. efectuarea de actiuni de dezinfectie, dezinsectie si deratizare, ori de cate ori este necesar, utilizandu-se numai produse inscrise in lista oficiala a produselor medicinale de uz veterinar omologate, autorizate pentru comercializare si care au concentratia in substanta activa prevazuta in instructiunile de utilizare, iar solutia dezinfectanta trebuie sa fie schimbata cu o frecventa care sa asigure mentinerea aceleiasi concentratii;

3. existenta facilitatilor pentru dezinfectia mijloacelor de transport care intra/ ies in/din exploatatie.

Nivel de biosecuritate III, cuprinde urmatoarele reguli generale de biosecuritate:

1. introducerea, in registrul de exploatatie prevazut de Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 40/2010 privind aprobarea Normei sanitare veterinare pentru implementarea procesului de identificare si inregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor si bovinelor, cu modificarile si completarile ulterioare, a datelor privind toate intrarile (inclusiv exploatatia sursa) si iesirile animalelor (inclusiv destinatia acestora);

2. asigurarea imprejmuirii exploatatiei, fara posibilitatea de a veni in contact cu porcinele domestice din alte exploatatii sau cu porci mistreti;

3. asigurarea asistentei sanitar-veterinare prin contract incheiat cu un medic veterinar de libera practica imputernicit. Acesta nu poate realiza actiuni sanitare veterinare in exploatatiile nonprofesionale;

4. delimitarea stricta a zonei de productie de zona administrativa;

5. permiterea accesului persoanelor straine numai cu aprobarea administratiei exploatatiei si inregistrarea intr-un registru special a tuturor datele privind vizitatorii. Intocmirea unor proceduri prin care se poate interzice accesul in exploatatie persoanelor care au vizitat alte exploatatii de porcine in ultima perioada, care va fi stabilita de fiecare ferma in parte, dar nu mai mica de 24 ore;

6. permiterea accesului in exploatatie al personalului propriu, al vizitatorilor sau al inspectorilor oficiali numai cu respectarea regulilor de filtru sanitar-veterinar, in special in ceea ce priveste echipamentul si dezinfectia;

7. existenta unei constructii speciale denumite vestiar-filtru, amenajata corespunzator, pentru a preveni vehicularea agentilor patogeni in si din exploatatie. Vestiarul-filtru trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii minime de functionare:

(I) se amplaseaza la limita zonei de productie, astfel incat intrarea persoanelor in vestiar sa se faca din afara sau din interiorul zonei administrative, iar iesirea din vestiar sa asigure accesul direct in zona de productie a exploatatiei;

(II) marimea acestuia este direct proportionala cu numarul personalului angajat;

(III) este amenajat astfel incat sa permita schimbarea imbracamintei si incaltamintei de strada cu echipamentul de lucru sau, respectiv, cu un echipament de unica folosinta, in cazul vizitatorilor, si dezinfectia mainilor;

(IV) asigura un flux corespunzator de miscare a persoanelor, prin compartimentarea spatiilor existente, cu intrare intr-un spatiu destinat hainelor si incaltamintei de strada, urmat de un spatiu dotat cu grup sanitar, dus si, in final, un spatiu destinat echipamentului de lucru si dezinfectiei mainilor, cu iesire in zona de productie.

(V) pentru fiecare persoana care activeza in zona de productie, filtrul sanitar-veterinar trebuie dotat cu echipament de protectie individual, echipament care este folosit numai in spatiul de productie, sau cu echipament de unica folosinta pentru vizitatori, cu sapun, substante dezinfectante si prosoape;

(VI) este dotat cu facilitati pentru apa calda, fiind interzisa alimentarea prin surse de apa deschise;

(VII) este dotat cu facilitati pentru igienizarea hainelor de lucru, cu acces obligatoriu din zona de productie;

(VIII) este construit din materiale usor de curatat si dezinfectat si mentinut, in permanenta, intr-o stare structurala si igienica corespunzatoare; peretii interiori sunt construiti din materiale netoxice, rezistente, impermeabile, netede, care nu putrezesc.

8. amenajarea de dezinfectoare pentru incaltaminte atat la intrarea, cat si la iesirea din vestiarul-filtru, precum si accesorii pentru curatarea mecanica a acesteia;

9. aplicarea de masuri la punctele de acces in halele de productie, pentru a se preveni patrunderea pasarilor salbatice;

10. delimitarea sectoarelor in cadrul zonei de productie, dupa caz, pe categorii de productie;

11. limitarea, pe cat posibil, a circulatiei personalului propriu din sectorul de crestere si/sau ingrasare in sectorul de reproductie si invers, dupa caz;

12. existenta de facilitati de dezinfectare a mijloacelor de transport, la intrarea/iesirea in/din zona de productie;

13. interzicerea incarcarii de porcine, in vederea livrarii, in mijloace de transport neautorizate/ neinregistrate sanitar veterinar sau care nu prezinta dovada efectuarii operatiunii de dezinfectie;

14. in cazul in care autovehiculul care aprovizioneaza cu furaje intra in zona de productie, efectuarea obligatorie a decontaminarii suplimentare a mijlocului de transport, inclusiv a partilor laterale ale acestuia, precum si utilizarea echipamentului de protectie de catre conducatorul mijlocului de transport;

15. interzicerea accesului in zona de productie al autovehiculelor care transporta cadavre si alte subproduse de origine animala care nu sunt destinate consumului uman;

16. efectuarea de actiuni de dezinfectie, dezinsectie si deratizare, ori de cate ori este necesar, utilizandu-se numai produse inscrise in lista oficiala a produselor medicinale de uz veterinar omologate, autorizate pentru comercializare si care au concentratia in substanta activa prevazuta in instructiunile de utilizare, iar solutia dezinfectanta trebuie sa fie schimbata cu o frecventa care sa asigure mentinerea aceleiasi concentratii;

17. corelarea capacitatii spatiilor de cazare, pe categorii de productie, astfel incat sa se asigure posibilitatea aplicarii principiului “totul plin – totul gol”, pe obiectiv, adapost sau subunitate de adapost; dupa fiecare depopulare, suprafetele din zonele de productie se supun curatarii, dezinfectiei, intr-o perioada delimitata de timp care sa permita efectuarea acestor actiuni; in acest scop, exploatatia de suine trebuie sa dispuna de echipamentele necesare pentru executarea curatarii mecanice, hidromecanice si aplicarea substantelor biocide;

18. realizarea colectarii si neutralizarii subproduselor de origine animala ce nu sunt destinate consumului uman in conformitate cu legislatia specifica in domeniu;

19. existenta de facilitati dotate corespunzator pentru executarea necropsiilor, dupa caz;

20. interzicerea detinerii de porci la domiciliu de catre personalul care isi desfasoara activitatea in exploatatie.

21. interzicerea introducerii de catre personalul care isi desfasoara activitatea in exploatatie a alimentelor de origine animala.

Fermele de suine de subzistenta definite la art. 1 lit. a) din Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 300/2017 pentru stabilirea tipurilor si dimensiunilor exploatatiilor de crestere a suinelor pe teritoriul Romaniei, in cazul in care reprezinta exploatatii non-profesionale, asa cum sunt definite la art. 2 lit. b) din prezentul ordin, se incadreaza in nivelul de biosecuritate I si respecta regulile mentionate la art. 4 alin. (1) lit. a).

Fermele de suine de subzistenta definite la art. 1 lit. a) din Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 300/2017 pentru stabilirea tipurilor si dimensiunilor exploatatiilor de crestere a suinelor pe teritoriul Romaniei, in cazul in care reprezinta exploatatii non-profesionale care desfasoara activitati comerciale, asa cum sunt definite la art. 2 lit. c) din prezentul ordin, se incadreaza in nivelul de biosecuritate II si respecta regulile mentionate la art. 4 alin. (1) lit. b).

Fermele de suine de semisubzistenta definite la art. 1 lit. b) din Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 300/2017 pentru stabilirea tipurilor si dimensiunilor exploatatiilor de crestere a suinelor pe teritoriul Romaniei, reprezinta exploatatii non-profesionale care desfasoara activitati comerciale asa cum sunt definite la art. 2 lit. c) din prezentul ordin se incadreaza in nivelul de biosecuritate II si respecta regulile mentionate la art. 4 alin. (1) lit. b).

Fermele mici de suine definite la art. 1 lit. c) din Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 300/2017 pentru stabilirea tipurilor si dimensiunilor exploatatiilor de crestere a suinelor pe teritoriul Romaniei se incadreaza in nivelul de biosecuritate II si respecta regulile mentionate la art. 4 alin. (1) lit. b).

Fermele medii de suine definite la art. 1 lit. d) din Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 300/2017 pentru stabilirea tipurilor si dimensiunilor exploatatiilor de crestere a suinelor pe teritoriul Romaniei se incadreaza in nivelul de biosecuritate III si respecta regulile mentionate la art. 4 alin. (1) lit. c).

Fermele mari de suine definite la art. 1 lit. e) din Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 300/2017 pentru stabilirea tipurilor si dimensiunilor exploatatiilor de crestere a suinelor pe teritoriul Romaniei se incadreaza in nivelul de biosecuritate III si respecta regulile mentionate la art. 4 alin. (1) lit. c).

In scopul prevenirii introducerii de boli infectocontagioase, proprietarii fermelor medii si mari de suine mentionate la art. 4 alin. (2) lit. e) si f) de mai sus trebuie sa intocmeasca si sa implementeze un program de biosecuritate propriu, bazat pe proceduri, care sa cuprinda si alte masuri suplimentare specifice exploatatiei, avizat de directia sanitar-veterinara si pentru siguranta alimentelor judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti.

Toate exploatatiile de suine trebuie sa detina adaposturi pentru animale care asigura conditiile minime de bunastare prevazute de reglementarile legale in vigoare. Toate exploatatiile de suine trebuie sa respecte prevederile art. 13 al Regulamentului (CE) nr. 1069/2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animala si produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002 (Regulament privind subprodusele de origine animala) referitoare la eliminarea si utilizarea gunoiului de grajd.